• Àrea Social

  El área de trabajo social se encarga de resolver y/o mejorar los aspectos sociales que pueden aparecer en relación a los residentes del centro así como atender a sus familiares y ofrecer apoyo social.

  La treballadora social té com a funció:

  • Ser responsable de les tasques de la part social del Centre Residencial.

  • Atender directamente al residente y/o família.

  • Realitzar la coordinació amb professionals d'altres institucions (Atenció primària de diversos Ajuntaments, Departament de Benestar Social, PRODEP, Jutjats, altres centres sanitaris, etc).

  • Realitzar el seguiment i control de les llistes d'espera per accedir a la residència.

  • Informar i elaborar el contracte assistencial i gestionar tota la documentació (Reglament de Règim Interior, ingrés voluntari, objectes personals ...) el primer dia d'ingrés.

  • Recopilar la historia de vida de los usuarios para asegurar al máximo la continuidad de su proyecto de vida.

  • Redactar Informes Sociales.

  • Coordinar i participar en les reunions del PIAI.

  • Participar en l'elaboració i acompanyament de les activitats socioculturals del Centre Residencial.

  • Notificar i tramitar incapacitacions i tuteles.

  • Informar i elaborar el Document d'últimes voluntats.

  • Gestionar i realitzar projectes comunitaris.

  • Tràmits d'ajudes socials de la Llei de Dependència.