• Área Fisioterapia y Terapia Ocupacional

  L'objectiu principal és prevenir el deteriorament físic i fomentar la salut dels nostres residents. Por ello desde el área de fisioterapia y terapia ocupacional establecemos unos objetivos muy claros y concretos:

  • Valorar el residente en el momento de su ingreso para establecer los objetivos y definir el tratamiento de fisioterapia y terapia ocupacional en el aspecto preventivo, de manteniment i terapèutic.

  • Fomentar un mayor grado de independencia e integración social de la persona, centrándonos en las actividades de la vida diaria (higiene, vestido, alimentación, transferencia y deambulación).

  • Valorar i proposar la necessitat d'ajudes tècniques (cadira de rodes, caminadors …), i assessorar en la seva utilització.

  area_fisio

  • Participar com a membre integrat de l'equip interdisciplinari en les sessions de treball destinades a l'elaboració i seguiment del pla d'atenció de cada persona, fixant els objectius dirigits al manteniment o recuperació de l'autonomia funcional.

  • Motivar y formar al personal asistencial en el proyecto de recuperación funcional y dinamización de los residentes, de manera conjunta amb els altres professionals.

  • Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal gerocultor sobre les tècniques específiques indicades o contraindicades en cada cas, en coordinació amb infermeria.