• Àrea Infermeria

  El nostre equip d'infermeria aposta per una atenció de qualitat, on els objectius principals són:

  • Intervenir en el procés d'acollida, valorar la persona a l'ingrés i elaborar el pla d'atenció d'infermeria (BO).

  • Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria, respetando la Atención Centrada en la Persona.

  • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.

  • Fer una avaluació continuada de les necessitats de les persones ateses.

  • Potenciar mesures preventives i d'educació sanitària.

  • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el pla individual d'atenció de cada persona.

  • Gestió juntament amb l'equip PADES de l'Hospital de Calella per tal de poder oferir la prestació d'aparells ortoprotètics (dins del catàleg del Servei Català de Salut), validació de bolquers en cas d'incontinència, de mediació especial (pautada per especialistes), presentació de tires reactives per als pacients diabètics, realització de simtrom i extraccions analítiques en la pròpia residència, recollida de mostres biològiques per al posterior estudi, realització de canvis en la recepta electrònica i validació de medicació aguda.

  • Identificar i oferir atenció de confort, ajuda i la informació adequada a la persona, família i persones de l'entorn en el procés de mort.

  • Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria.

  • Planificació, coordinar, fer el seguiment i avaluació de les tasques assistencials del personal auxiliar de gerontologia, en tot allò que pugui conduir a una millora de la qualitat per tal de garantir la correcta satisfacció de les necessitats de la persona.

  • Participar activament en els plans de millora del centre.

  • Fer el control i el seguiment de les sortides de les persones pos visita mèdica (consultes externes i hospital) en coordinació amb el repte de l'equip.